slideshow 1

Terra Reversa is een onafhankelijke denk- en doegroep die meent dat ons huidig economisch systeem niet veralgemeenbaar is voor alle wereldburgers. Enkel een ontwikkelingsmodel gebaseerd op ecologische economie en mondiale rechtvaardigheid biedt toekomstperspectief voor deze aarde. Daarom beoogt de groep een transitie naar een duurzame rechtvaardige en ecologische samenleving.

Hiervoor werkt Terra Reversa op het terrein van werk, energie, biodiversiteit, landbouw en voedselproductie. Bij deze transitie hoort ook de ontwikkeling van een nieuwe ethiek en wereldbeeld. Terra Reversa werkt deze ideeën verder uit tot beleidsmaatregelen en verspreidt ze via lezingen, debatten en opiniebijdragen.

Foto van Bert Weyts

IS BART DE WEVER EEN RACIST?

De meningen zijn verdeeld. 

Dat sommigen denken dat hij inderdaad een racist is heeft te maken met zijn manier van denken over communicatie. Hij gaat er vanuit dat alleen hij bepaalt wat de betekenis is van datgene wat hij zegt. Bovendien beweert hij te weten  wat de waarheid is, waardoor hij zijn waarheid als DE waarheid vooropstelt.

Foto van Eric Cabooter

WERKLOOSHEID: VERGETEN PROBLEEM OF BLIJVENDE ACTUALITEIT?

 

Het Griekse drama, en de komende ontknoping ervan, kunnen ons doen stilstaan bij een probleem dat in veel landen van de Europese Unie en de Eurozone te weinig aandacht krijgt, namelijk de werkloosheid.

Foto van André Bogaert

GODSDIENST EN GEWELD

 

Over Christendom, Islam en Judaïsme

 

Christendom

 

Wie is nog niet op verkenning geweest naar Bouillon met zijn prachtig gelegen kasteel? Een kasteel dat verwijst naar Godfried, die in de elfde eeuw als hertog van Lotharingen mede de eerste kruistocht leidde. Hij was dan ook volgens mij althans de eminente vertegenwoordiger van een agressief christendom, dat na de kerkhervormingen van Cluny in de tiende eeuw, de aangroei van de Europese bevolking, de vervolging van de katharen en de verdrijving van de Moren uit een groot deel van Spanje aan een opmars begon tegen de op dat moment gevaarlijkste concurrent, de islam.

Foto van André Bogaert

WARM

 

Hoera! Het is weer zover.  We zijn  een record rijker: 2014 wordt het warmste jaar ooit! Het vorige record, dat van 2011, is gebroken! Dit is, neem ik aan, geen loze bewering van een of ander loslopende klimatoloog, maar een constatatie, die het resultaat is van wetenschappelijk gefundeerde berekeningen en vergelijkingen.

 

Daarnaast heeft dit jaar ook enkele andere records gebroken: zo bv. de extreme droogte in Californië (of van sommige delen van Afrika, maar dat is geen ‘nieuws’ voor ons). Ook hier weer geen sprake van sprookjes, maar van harde cijfers.

 

Foto van Ward Bosmans

LEVIATHAN

Leviathan is een monster. Dat weten we uit de bijbel en andere oerverhalen. In het ene verhaal is het een reuze zeeslang, in het andere een zevenkoppig monster. Leviathan is een bedreiging voor de mens. Het staat symbool voor de vernietigende kracht van het kwade dat de mens verplettert.

Thomas Hobbes gaf aan zijn belangrijkste werk de titel mee “Leviathan” (1651). In hun natuurlijke staat staan mensen vijandig tegenover elkaar. De ene mens is een wolf voor de andere. Elk streeft nar zijn eigen belang, en zal geweld gebruiken om dit te verdedigen of om andermans goed te bemachtigen. Het eindpunt daarvan is een oorlog van allen tegen allen.

Terra Reversa is gemaakt met Drupal door Redmond